Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
08-09-2022
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Κατάθεση δελτίων για τον 37ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ της 10-11/9/22 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9 και ώρα 16:00 και η διαλογή την ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9 στις 09:00 περίπου.


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατάθεση δελτίων για τον 37ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 11-12/9/22 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9 και ώρα 15:30 και η διαλογή την ΔΕΥΤΕΡΑ 12/9 και ώρα 09:00 περίπου.
Κατάθεση δελτίων για τον 37ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 10-12/9/22 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9 και ώρα 16:00 και η διαλογή θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 12/9 στις 09:00 περίπου.

PROPOGOAL - Press Releases