KINO - Press Releases 

PRESS REPORT ΚΙΝΟ
31-05-2019
PRESS REPORT ΚΙΝΟ

WINNING TICKET:

DATE: 28/5/2019   GAME: KINO DRAW: 747871

​​​​​​​​​​​​​​

PoS ID

NAME/REGION

OF PoS

SUCCESS

9/10

NUMBER

OF COLUMNS

RANDOM SELECTION

PRIZE

126190

DIDIMIOTIS ANASTASIOS

NEA PERIF. ODOS MIKONOU, MIKONOS

NOTIOU AIGEOU

5

42

YES

25.000,00