KINO - Press Releases 

PRESS REPORT ΚΙNΟ BONUS
18-03-2019
PRESS REPORT ΚΙNΟ BONUS

WINNING TICKET:

DATE: 10/3/2019   GAME: KINO BONUS DRAW: 733630

​​​​​​​

PoS ID

NAME/REGION

OF PoS

SUCCESS 4/9

SUCCESS WITH KINO BONUS

8/9

NUMBER

OF COLUMNS

RANDOM SELECTION

PRIZE

335361

ACHILLEOS BIKI

AGIAS PARASKEVIS 3

GERMASOGIA, LIMASSOL

 

 

10

10

120

NO

50.030,00