KINO - Press Releases 

PRESS REPORT KINO
10-05-2018
PRESS REPORT KINO

PoS ID

 

NAME/REGION
OF PoS

SUCCESS

9/9 WITH KINO BONUS

NUMBER

OF COLUMNS

RANDOM SELECTION

PRIZE

118506

PAPADOPOULOU MARIA

IONIOU PELAGOUS 10-12, ANO LIOSIA, FILIS, ATTIKIS

 

1

12

NO

50.016,00