EXTRA 5 - Press Releases 

PRESS REPORT EXTRA5
31-08-2021
PRESS REPORT EXTRA5

WINNING TICKET:

DATE: 31/08/2021     GAME:  EXTRA5   DRAW: 10587

PoS ID

NAME/REGION
OF PoS

1st  PRIZE TIER’S SUCCESS

2nd PRIZE TIER’S SUCCESS

NUMBER

OF COLUMNS

GAME

TYPE

RANDOM SELECTION

229639

PAROYKAS NIKOLAOS & PAROYKA MARIA O.E., POLYTECHNIOY 27, POLYGYROS CHALKIDIKIS

1

30

   SIMPLE

NO