Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρία (13) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Τα εκτελεστικά μέλη απασχολούνται στην εταιρεία ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτήν ασκώντας διαχειριστικά καθήκοντα. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα στην εταιρεία. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνουν και μπορούν να διατυπώνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητες εκτιμήσεις ιδίως σχετικά με την στρατηγική της εταιρείας, την απόδοσή της και το ενεργητικό της. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, και αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.

Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών υπάρχουν τρία (3) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη.

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμόζει μοντέλο διοίκησης διακριτών εξουσιών.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίουτης Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. έχει ως εξής:


 

Χάρης Σταματόπουλοςτου Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

Ο κ. Χαράλαμπος Κων. Σταματόπουλος είναι οικονομολόγος με διδακτορικό πτυχίο από το London School of Economics. Μεταξύ 1999 και 2009 ήταν εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.


Προηγουμένως, από το 1996 και μέχρι το 2001 υπήρξε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.».
Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Ιονικής Τράπεζας από το 1996 έως το 1999 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιονικής Ξενοδοχειακής.

Επίσης, έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Τ.Ε.Β.Α. (1995-1996), Πρόεδρος της ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ και της Ε.Δ.Ε.Χ. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης (1995-1996).
Εργάστηκε ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εμπορίου (1987-1989) και ως Ειδικός Συνεργάτης στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού (1983-1985).

Εργάστηκε επί σειρά ετών (1981-1995) ως στέλεχος της Τράπεζας Ελλάδος στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Συναλλάγματος.

Τέλος, έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ (1985-1987), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (1994-1996) και του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛ.ΚΕ) (1996-1998).

 

 

 Ιωάννης Σπανουδάκηςτου Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ο κ. Ιωάννης Σπανουδάκης ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 30 Δεκεμβρίου 2009.

Στο πρόσφατο παρελθόν διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της εταιρείας NGP Plastic ΑΒΕΕ (2009) και Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Α.Γ.ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (2006-2008).

Από τον Μάιο του 2001 έως τον Μάιο του 2005, οπότε ετέθη η εταιρεία υπό εκκαθάριση, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 και μέλος του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της. Εκ της θέσης του είχε την ευθύνη για τον συντονισμό και της προώθησης του συνόλου του Ολυμπιακού Έργου και συμμετείχε στην ΔΕΣΟΠ (Διϋπουργική Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας) και στην ΟΠΕ (Ομάδα Παρακολούθησης Έργου) καθ' όλη τη διάρκεια της Ολυμπιακής προετοιμασίας.

Είχε προηγηθεί μια 17ετής καριέρα ως ανώτατο στέλεχος της μεγαλύτερης εταιρείας χημικών και πλαστικών υλικών στον κόσμο (The Dow Chemical Company).

Από το 1985 οπότε και εντάχθηκε στο δυναμικό της κατείχε ανώτερες στελεχιακές θέσεις σε τομείς marketing, πωλήσεων και επιχειρησιακής λειτουργίας εταιρείας στην Ευρώπη.

Από το 1996 έως το 2001, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής (Global Business Director) του τμήματος πολυπροπυλενίου της Εταιρείας.

Την περίοδο 1983-1985 διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του τότε υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας στο οποίο ασχολήθηκε με τον τομέα των αναπτυξιακών προγραμμάτων για την πλαστική μεταποιητική βιομηχανία.

Έχει σπουδάσει Χημικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University of London, UK, Ph. D in Material Science).

Έχει γεννηθεί στα Χανιά, είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Μιλά Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.

Μαρίνα Μασσαρά του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Ο.Π.Α.Π Α.Ε.

Η κ. Μαρίνα Μασσαρά γεννήθηκε στη Δροσιά νομού Αχαΐας. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1988 ως διοικητικός υπάλληλος και σήμερα κατέχει τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Ελέγχου Ενεργειών Διαφήμισης Παιχνιδιών, στη Διεύθυνση Μάρκετινγκ -Διαφήμισης Παιχνιδιών της Γενικής Διεύθυνσης Μάρκετινγκ. Από το 1998 εκλέγεται συνεχώς στο Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (Σ.Υ.-Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.).

Από το 2009 είναι πρόεδρος του Σ.Υ.-Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.). και συμμετέχει στο Δ.Σ. της εταιρείας ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Χρυσή Χατζή

Διευθύντρια του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών από το τον Οκτώβριο του 2009, με απόσπαση από τη θέση ειδικού επιστήμονα στο Συνήγορο του Πολίτη.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1988. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο στη Γαλλία και την Αγγλία (DEA Πανεπιστημίου Paris I, 1990 LLM Πανεπιστημίου Bristol, 1991).

Ξένεςγλώσσες: αγγλικά, γαλλικά.

Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1992 με ειδίκευση σε θέματα δημοσίου δικαίου. Διετέλεσε ειδική συνεργάτης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1994 - 1995), στο Υπουργείο Ανάπτυξης το διάστημα 1996-1999 και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και  αποκέντρωσης το πρώτο εξάμηνο του 1999. Από τον Ιούνιο του 2005 εργάστηκε ως ειδική επιστήμονας στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συνηγόρου του Πολίτη, αναλαμβάνοντας υποθέσεις που αφορούσαν κυρίως σε δικαιώματα αλλοδαπών, αιτούντων άσυλο και κρατουμένων, σε θέματα ισότητας των φύλων, συμπεριφοράς αστυνομικών οργάνων, επαγγελματικών δικαιωμάτων, σε προβολές του δικαιώματος αναφοράς κ.α. Από τον Ιούνιο του 2005 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 διετέλεσε υπεύθυνη του Κύκλου Ποιότητας Ζωής του Συνηγόρου του Πολίτη, με αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εν γένει ποιότητας ζωής των πολιτών. Συμμετείχε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Ν. 3051/2002 για τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές και στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Ν. 3488/2006 για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας. Έχει λάβει μέρος σε διάφορες συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκπροσωπώντας το Συνήγορο του Πολίτη, κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος και διακρίσεων, και σε ποικίλες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΝΟΜΙΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανάπτυξη θεσμών Συνηγόρου του Πολίτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους για διάφορα θέματα συνταγματικού δικαίου.

Γιώργος Κυριακός

Ο κ. Γ. Κυριακός, γεννήθηκε το 1961 και έχει διατελέσει από το 1998-2006 μέλος της Διοικούσης Επιτροπής (Management Committee) στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, κατέχοντας την θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ και του Διευθυντή Πωλήσεων. Από το 1995 έως το 1998 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Μάρκετινγκ στην Heineken Γαλλίας. Από το 2006-2008 υπήρξε Γενικός Διευθυντής της Superleague στη Ελλάδα.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor of Science in Management) από το Πανεπιστήμιο του DenverColorado, μεταπτυχιακού (MasterofScienceinManagement) από το BostonUniversityBrusselsκαι κατέχει δύο διπλώματα (InternationalMarketingProgram, HeinekenInternationalManagementCourse) στο μάρκετινγκ από το Insead. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.

Δημοσθένης Αρχοντίδης

Ο Δημοσθένης Αρχοντίδης είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Private Banking του Ομίλου Eurobank EFG από το Μάρτιο του 2008, ενώ από το Δεκέμβριο του 2001 διατέλεσε επικεφαλής των πωλήσεων στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Κεφαλαιαγορών της τράπεζας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στις τράπεζες Deutsche Bank και Bankers Trust στο Λονδίνο, καθώς και στην εταιρεία οικονομικών συμβούλων Monitor Company.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master of Arts (M.A.) και διδακτορικό τίτλο (Ph.D) σε Business Economics από το HarvardUniversityκαι HarvardBusinessSchool. Το πρώτο του πτυχίο ήταν Bachelor of Arts (B.A.) σε Οικονομικά και Μαθηματικά από το Hamilton College. Κατά τη διάρκεια της τρίτης χρονιάς του Bachelor of Arts φοίτησε στο LondonSchoolofEconomics.

ΝίκοςΣοφοκλέους

Ο κ. Νίκος Σοφοκλέους ανέλαβε τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου στη Vodafone – Panafon την 1η Μαρτίου του 2008.

Ο κ. Σοφοκλέους είναι στέλεχος με μακρά διεθνή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία σε ώριμες, αλλά και αναδυόμενες αγορές. Με πολυετή ενασχόληση στο χώρο του Marketing, είχε 15ετή συνεργασία με την εταιρεία Procter & Gamble, όπου διετέλεσε Associate Marketing Director στις αγορές της Αραβικής Χερσονήσου και της Μεγάλης Βρετανίας και στη συνέχεια, Marketing Director στην Ελλάδα. Επιπλέον ο κ. Σοφοκλέους κατείχε τις θέσεις του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο Barilla σε Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ & Καναδά) και Ελλάδα, καθώς και στην Kamps AG, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Barilla στη Γερμανία.

Ο κ. Σοφοκλέους είναι κάτοχος πτυχίων B.B.a. και Μ.Β.A. από το Πανεπιστήμιο Α&Μ του Τέξας στις ΗΠΑ

Γιώργος Ράλλης

Ο κ. Γιώργος Ράλλης είναι ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής στην WIND Ελλάς από το Φεβρουάριο του 2009.

Ο κ. Ράλλης ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στην British Telecom (BT), στη θέση του Senior Analyst αναλαμβάνοντας στη συνέχεια θέσεις αυξανόμενης ευθύνης όπως Price Control Review και Senior Market Analyst.

Το 1997 μετακινήθηκε στην TELESTET στη θέση του Investor Relations and Business Analyst ενώ το 1999 προήχθη στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Business Planning & Control. Το 2001 προσελήφθη στον ΟΤΕ στη θέση του Διευθυντή Σχέσεων Επενδυτών. Το 2003 προήχθη στη θέση Διευθυντή Στρατηγικής και Σχεδιασμού του οργανισμού και το 2004 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Σχεδιασμού για τις τοπικές θυγατρικές εταιρείες του ΟΤΕ. Παράλληλα, διατέλεσε μέλος διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρείες Hellascom, OTEGlobe, OTEnet, OTEInsurance. Τον Σεπτέμβριο του 2005 ανέλαβε τη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Planning & Control and Business Valuation & InvestmentMonitoringστην ΤΙΜ Ελλάς.

Ο κ. Γ. Ράλλης έχει πτυχίο μαθηματικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Management από το Πανεπιστήμιο του Lancaster. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά, είναι γεννημένος το 1970 στο Σκάρμπορα Μ. Βρετανίας.

Αλέξιος Σωτηρόπουλος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από 1/9/1997.

Από τον Σεπτέμβριο του 1997 έως τον Σεπτέμβριο του 2004 υπήρξε συνεργάτης σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών. Από τον Σεπτέμβριο του 2004 διατηρεί δικό του δικηγορικό γραφείο.

Στα 13,5 έτη εργασιακής εμπειρίας έχει χειριστεί σωρεία υποθέσεων, ιδίως αστικού και διοικητικού δικαίου, ενώ έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος και δικηγόρος, μεταξύ άλλων, της Νομαρχίας Κυκλάδων (για τις δίκες της στο ΣτΕ και στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά), χρηματιστηριακών εταιρειών και εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κλπ.

Από τον Οκτώβριο του 2009 είναι Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, του Δημοτικού Γυμναστηρίου Βύρωνα και του ν.π. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα.

Είναι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Βύρωνα από 1/1/2007 (εκλεγείς στις δημοτικές εκλογές του 2006 και του 2010) και υπήρξε μέλος της δημαρχιακής επιτροπής και από 1/1/2011 μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου αυτού.

Παναγιώτης Βρυώνης

Ο Παναγιώτης Βρυώνης έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα προώθησης και επικοινωνίας μέσω Internet. Στο παρελθόν έχει εργαστεί για εταιρείες πληροφορικής και εταιρείες επικοινωνίας και μάρκετινγκ, στον Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ και μέχρι τα τέλη του 2010 στο Γραφείο Κοινωνικού Διαλόγου & Επικοινωνίας, στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Σήμερα, κατέχει τη θέση του 360 Digital Influence Director στην εταιρεία assetOgilvy.

Βενετσάνος Ρογκάκος

Ο κ. Ρογκάκος έχει σπουδάσει Λογιστική και Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ και ξεκίνησε την καριέρα του το 1991 εργαζόμενος στην KPMG ως δόκιμος ελεγκτής. Το 1993 και μέχρι το τέλος του 1997 εργάστηκε στην εταιρεία Σ.Η.Α Μεταξά, σε διάφορες θέσεις των οικονομικών υπηρεσιών.

Από το 1998 έως το 2000, εργάστηκε ως περιφεριακός Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία PILLSBURY με χώρο ευθύνης την Ελλάδα, τη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική. Από το 2001 και μέχρι το τέλος του 2009 εργάστηκε στον όμιλο EUROBANK, ως οικονομικός διευθυντής της OPEN24, αλλά και ως μέλος της ομάδας ανάπτυξης της Τράπεζας στη Νέα Ευρώπη.

Ευθαλία Σιαμάνη

Η κα Ευθαλία Ευαγγέλου Σιαμάνη είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω-μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τον Απρίλιο του 2000. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου και απέσπασε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών με βαθμό Άριστα. Ξεκίνησε την καριέρα της στο δικηγορικό γραφείο του κου Ν. Παπαχρονόπουλου & Συνεργατών, ως ασκούμενη δικηγόρος και τον Μάϊο του 2000 υπεισέρχεται στο σχήμα του δικηγορικού γραφείου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος & Συνεργάτες.

Τον Ιούνιο του έτους 2003 έλαβε τον τίτλο της επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου όπου εργάσθηκε έως και τον Ιούνιο του 2010.  Γνωρίζει άπταιστα αγγλικά και γερμανικά.

 

Δημοσθένης Αρχοντίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

Περικλής Βενιέρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

Παναγιώτης Βρυώνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

Μαρίνα Μασσαρά του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

Γεώργιος Ράλλης του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλέους, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 

Αλέξιος Σωτηρόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., και

Χρυσή Χατζή του Τριαντάφυλλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

 

FOLLOW US