Πληρωμές κερδών

  • Η πληρωμή των κερδών για τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε που έληξαν κατά το διάστημα που τα καταστήματά μας παρέμειναν κλειστά ή θα λήξουν έως τις 31 Μαΐου, θα μπορούν να πληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Συγκεκριμένα:

                   ΑΡΙΘΜΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ                                                                                                                    

Όλα τα κερδίζοντα δελτία ανεξαρτήτου ποσού, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής τους προς την τράπεζα αλλά δεν έχουν εισπραχθεί, τα οποία έχουν λήξει από τις 14 Μαρτίου ή θα λήξουν έως τις 31 Μαΐου, θα μπορούν να πληρώνονται έως και τις 22 Ιουνίου. H ημερομηνία έναρξης της πληρωμής κερδών ορίζεται η 13η  Μαΐου.

                    ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ & ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ VIRTUAL SPORTS

Όλα τα κερδίζοντα δελτία ανεξαρτήτου ποσού, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής τους προς την τράπεζα αλλά δεν έχουν εισπραχθεί, τα οποία έχουν λήξει από τις 14 Μαρτίου ή θα λήξουν έως τις 31 Μαΐου, θα μπορούν να πληρώνονται έως και τις 22 Ιουνίου. Για την ημερομηνία έναρξης της πληρωμής κερδών θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση στο opap.gr

                    ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ

Για όλα τα κερδίζοντα δελτία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής τους προς την τράπεζα αλλά δεν έχουν εισπραχθεί, τα οποία έχουν λήξει από τις 14 Μαρτίου ή θα λήξουν έως τις 31 Μαΐου, οι παίκτες θα μπορούν να αιτηθούν την πληρωμή τους έως και τις 22 Ιουνίου, βάσει της υφιστάμενης διαδικασίας εξωσυστημικής πληρωμής (Αίτηση πληρωμής) – Δείτε την αίτηση εδώ

Ειδικότερα για τα κερδίζοντα δελτία και τις εντολές πληρωμής που λήγουν από τις 11 έως και τις 31 Μαΐου, οι παίκτες θα μπορούν να πληρώνονται στα καταστήματα του δικτύου μας και στις τράπεζες μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους, σύμφωνα με την κανονική διαδικασία. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, οι παίκτες θα μπορούν να αιτούνται την πληρωμή τους έως τις 22 Ιουνίου, όπως αναφέρεται παραπάνω στην εξωσυστημική διαδικασία. H ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πληρωμής κερδών ορίζεται η 13η  Μαΐου.

                    ΛΑΪΚΟ & EΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ                                                                                                 

Για όλους τους κερδίζοντες λαχνούς, των οποίων οι κληρώσεις έχουν λήξει από τις 14 Μαρτίου ή θα λήξουν έως τις 31 Μαΐου, οι παίκτες θα μπορούν να εισπράττουν τα κέρδη τους έως και τις 22 Ιουνίου. H ημερομηνία έναρξης της πληρωμής κερδών ορίζεται η 13η Μαΐου

  • Tα ταμεία του ΟΠΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επαναλειτουργούν κανονικά τηρώντας τα προβλεπόμενα από την Πολιτεία υγειονομικά μέτρα.
  • Όσον  αφορά στα VTLs, αναλήψεις χρηματικών ποσών από τα υπόλοιπα των Ατομικών Καρτών Παίκτη, σε μετρητά ή/και προς τραπεζικούς λογαριασμούς, θα πραγματοποιηθούν μετά την ανακοίνωση της  επαναλειτουργίας των OPAP Play.
  • Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή για κέρδη και πληρωμές των διαδικτυακών παιγνίων, τα οποία συνεχίζουν κανονικά την λειτουργία τους.