Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., καλεί για λογαριασμό της θυγατρικής της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την προσφορά του για την για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες αποθήκευσης πάσης φύσεως εμπορευμάτων, κυρίως εντύπων, της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το έργο θα κατακυρωθεί σε έναν Ανάδοχο. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, μεταξύ των υποψηφίων που θα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Εναλλακτικά, δύνανται να το προμηθευτούν από τη Διεύθυνση Προμηθειών της ΟΠΑΠ Α.Ε. από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή courierμε τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00-17:00.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης, στην ΟΠΑΠ Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών, Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι, 12132, μέχρι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015, στις 15.00.

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα διαδικασία μπορούν να υποβληθούν υπόψη κας Μ. Παντή στο e-mail: panti@opap.gr, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς της Διαδικασίας έως την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις απαντήσεις έως την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ