Διεθνής Παρουσία

Διεθνής Παρουσία

Ο ΟΠΑΠ είναι μέλος Ευρωπαϊκών και διεθνών Ενώσεων Λοταριών, με δυναμική παρουσία και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές, σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με την βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών.

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ είναι μέλος των ακόλουθων Ενώσεων:

A blue and gold logo

Description automatically generated
 

της Παγκόσμιας Ένωσης Λοταριών / WLA, η οποία δημιουργήθηκε το 1999, έπειτα από τη συγχώνευση δύο Διεθνών Ενώσεων Λοταριών: της INTERTOTO και της AILE.

Η Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) είναι ένας οργανισμός που στοχεύει στην ενίσχυση των συμφερόντων των λοταριών που είναι αδειοδοτημένες από τα αντίστοιχα κράτη. Η Ένωση αποτελείται από περίπου 156 αδειοδοτημένες - από τα αντίστοιχα κράτη- λοταρίες, σε περισσότερες από 80 χώρες, σε 6 ηπείρους, οι οποίες είναι Πλήρη Μέλη και πολλά Συνδεδεμένα Μέλη από τη βιομηχανία παρόχων παγκοσμίως. Ο ΟΠΑΠ ήταν τακτικό μέλος της INTERTOTO από το 1964 και ένα από τα ιδρυτικά Μέλη της WLA.

Στο πλαίσιο προώθησης του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, έχει απονεμηθεί στον ΟΠΑΠ εκ νέου η Πιστοποίηση Υπεύθυνου Παιχνιδιού Επιπέδου 4, η οποία αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο Πιστοποίησης Υπεύθυνου Παιχνιδιού παγκοσμίως.

A certificate of achievement with signature

Description automatically generated with medium confidence
 


 

A close up of a logo

Description automatically generated

 

Της  Ένωσης Ευρωπαϊκών Λοταριών (EL), η οποία είναι η ευρωπαϊκή κεντρική οργάνωση των εθνικών λοταριών που διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου του αθλητικού στοιχηματισμού, για το δημόσιο συμφέρον, σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες - με περίπου 50 μέλη σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ,  και πάνω από 70 μέλη συνολικά. Η EL είναι ο μεγαλύτερος και πιο αντιπροσωπευτικός οργανισμός του ευρωπαϊκού κλάδου λοταριών και τυχερών παιγνίων. Ο ΟΠΑΠ είναι τακτικό μέλος της Ένωσης από το 1991.

Με δέσμευση στην αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και συναφών εγκληματικών δραστηριοτήτων, και ελαχιστοποιώντας κάθε πιθανή βλάβη στην κοινωνία, η EL έχει αναπτύξει την Πιστοποίηση EL Responsible Gaming, η οποία έχει απονεμηθεί στον ΟΠΑΠ για την πραγματική αφοσίωσή του στο να δημιουργεί με συνέπεια αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη στρατηγική και τις λειτουργίες του, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον για τους παίκτες του.

A certificate with signature and a logo

Description automatically generated with medium confidence

 

Ulis logo for history page

Της United Lotteries for Integrity in Sports / ULIS (πρώην GLMS), η οποία είναι μία παγκόσμια μη κερδοσκοπική ένωση, με ένα πολυμετοχικό δίκτυο που υποστηρίζει τις αδειοδοτημένες - από τα αντίστοιχα κράτη - λοταρίες στην αποστολή τους να διασφαλίζουν την ακεραιότητα και να καταπολεμούν το έγκλημα στον αθλητισμό. Ο ΟΠΑΠ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του GLMS το 2015, ενώ το 2022 ενέκρινε την αλλαγή της επωνυμίας του οργανισμού σε United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS), που ως στόχο έχει να αντικατοπτρίζει τη νέα στρατηγική θέση της ένωσης, δηλαδή να αποτελεί τον κύριο παγκόσμιο παράγοντα κρατικών λοταριών που διαφυλάσσει τις βασικές αθλητικές αξίες της ακεραιότητας και του ευ αγωνίζεσθαι.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ