Πρόγραμμα Ανταποδοτικών Χορηγιών ΟΠΑΠ Α.Ε.


Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Ανταποδοτικών Χορηγιών της ΟΠΑΠ ΑΕ θα χρειαστεί να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής σας πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο. Ενδεικτικά μπορείτε να συμβουλευτείτε τη φόρμα που παρατίθεται σε μορφή pdf, για τα πεδία που καλείστε να συμπληρώσετε. 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ