Πρόγραμμα Ανταποδοτικών Χορηγιών ΟΠΑΠ Α.Ε.

Στόχος του διευρυμένου προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων και χορηγιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η στήριξη κάθε αξιόλογης προσπάθειας στους τομείς του Αθλητισμού, του Πολιτισμού, της Παιδείας, της Υγείας, του Περιβάλλοντος, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, μέρος των εσόδων της Εταιρείας κατευθύνεται σε πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Ανταποδοτικών Χορηγιών της ΟΠΑΠ ΑΕ θα χρειαστεί να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής σας πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο. Ενδεικτικά μπορείτε να συμβουλευτείτε τη φόρμα που παρατίθεται σε μορφή pdf, για τα πεδία που καλείστε να συμπληρώσετε.sponsorship@opap.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ