Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την προσφορά του για την προμήθεια και την εκτύπωση δελτίων, αναγκαία  για να συμμετάσχουν οι παίκτες στα παιχνίδια ΚΙΝΟ,  ΤΖΟΚΕΡ,  ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, SUPER 3, EXTRA 5, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το έργο θα κατακυρωθεί σε έναν ή σε έως τρείς Αναδόχους. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, μεταξύ των υποψηφίων που θα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Εναλλακτικά, δύνανται να το προμηθευτούν από τη Διεύθυνση Προμηθειών της ΟΠΑΠ Α.Ε. από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή courier με τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00-17:00.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης, στην ΟΠΑΠ Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών, Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι, 12132, μέχρι την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, στις 15.00.

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα διαδικασία μπορούν να υποβληθούν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση panti@opap.gr, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς της Διαδικασίας έως την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις απαντήσεις έως την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ