Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την προσφορά του για τις υπηρεσίες αποστολής πάσης φύσεως υλικού, κυρίως εντύπων, στα κεντρικά πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. όλης της Ελλάδας.

Το έργο θα κατακυρωθεί σε έναν έως και έξι Αναδόχους. Ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να επιλεγεί για περισσότερα από ένα αντικείμενα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, μεταξύ των υποψηφίων που θα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Εναλλακτικά, δύνανται να το προμηθευτούν από τη Διεύθυνση Προμηθειών της ΟΠΑΠ Α.Ε. από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή courierμε τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00-17:00.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης, στην ΟΠΑΠ Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών, Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι, 12132, μέχρι την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014, στις 15.00.

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα διαδικασία μπορούν να υποβληθούν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση antonakou@opap.gr αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς της Διαδικασίας έως την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις απαντήσεις έως την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ