Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την προσφορά του για την προμήθεια και την εκτύπωση δελτίων του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, αναγκαία για να συμμετάσχουν οι παίκτες σε όλα τα είδη στοιχήματος εισάγοντας τα έντυπα αυτά στις τερματικές μηχανές, στα σημεία πώλησης, που βρίσκονται στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε έναν ή σε έωςτρείς (3) Αναδόχους. Οσυμμετέχωνμε την συμφερότερη προσφορά θα είναι ο κύριος προμηθευτής και θα προμηθεύσει 150.000.000 δελτίακατ' ελάχιστον. Στην περίπτωση που επιλεγεί δεύτερος ή/ και τρίτος προμηθευτής, αυτοί θα προμηθεύσουν  έκαστος ποσότητα 80.000.000 δελτίων κατ ελάχιστον.

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης  επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Εναλλακτικά, δύνανται να το προμηθευτούν από τη Διεύθυνση Προμηθειών της ΟΠΑΠ Α.Ε. από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή courierμε τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30-15:30.

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης, στην ΟΠΑΠ Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών, Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι, 12132, μέχρι την Δευτέρα 26 Μαΐου 2014, στις 15.30.

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα διαδικασία μπορούν να υποβληθούν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση panti@opap.gr, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς της Διαδικασίας έως την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις απαντήσεις έως την Δευτέρα 19 Μαΐου 2014.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ