Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Περιστέρι, 29.1.2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Αρ. Πρωτ.: Α/1160

 

1. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την: «Ανάδειξη Αναδόχου, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες αποστολής αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς, έντυπου υλικού και πάσης φύσεως άλλου υλικού, στα κεντρικά πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. που βρίσκονται στην Κρήτη, για χρονικό διάστημα έξη (6) μηνών», με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. για παράταση της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί για έξη (6) επιπλέον μήνες, με τους ίδιους όρους, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική προσφορά.

 

2.    Οι φάκελοι θα κατατεθούν, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, ισόγειο), για το Τμήμα Αγορών, της Διεύθυνσης Προμηθειών, μέχρι την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγορών, της Διεύθυνσης Προμηθειών, κα Ευγενία Αντωνάκου τηλ.:210–5798289, Fax: 210– 5798433, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

3.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διαδικασίας μέχρι την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014. Για τη λήψη του πλήρους τεύχους της Διακήρυξης, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ