ΟΠΑΠ Α.Ε: Συνεχίζεται η καταβολή κερδών στους τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων
ΟΠΑΠ Α.Ε: Συνεχίζεται η καταβολή κερδών στους τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., ανταποκρινόμενη στα δεδομένα των περιορισμών που εφαρμόζονται στις τραπεζικές συναλλαγές και με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών και του δικτύου της, συνεχίζει να εφαρμόζει την ακόλουθη διαδικασία καταβολής κερδών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, για τις εξής περιπτώσεις:

A.      μικτού κέρδους προ φόρων μεταξύ 200 και 1.500 ευρώ, για το οποίο ο πελάτης επιθυμεί να αιτηθεί βεβαίωση κέρδους ή

B.      μικτού κέρδους προ φόρων άνω των 1.500 ευρώ. 

 

Με αυτή την πρωτοβουλία η ΟΠΑΠ Α.Ε, καθώς και η εταιρία του ομίλου της, Ελληνικά Λαχεία Α.Ε, αναλαμβάνουν για τις δύο συγκεκριμένες κατηγορίες νικητών, τη διαδικασία καταβολής των κερδών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, μεταφέροντας το σχετικό ποσόν μέσω του κωδικού IBAN που έχουν.

Η διαδικασία

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ στην Αθήνα (Λεωφόρο Αθηνών 108) και στην Θεσσαλονίκη (Αγ.Γεωργίου 5, CosmosOfficeκτίριο 1 , Πυλαία Θεσσαλονίκης) κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 08:30 και 14:00.

Οι δικαιούχοι των κερδών θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένη τη σχετική φόρμα της ΟΠΑΠ «Αίτηση Πληρωμής λόγω Τραπεζικής Αργίας»  (η φόρμα θα βρίσκεται στη διεύθυνση https://corporate.opap.gr/kerdi και στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη), καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται υποχρεωτικά για να πραγματοποιηθεί  η διαδικασία:

1.      ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (εκδίδεται σε πρακτορείο της ΟΠΑΠ AE)

2.      ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

3.      ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Φ.Μ.(εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λ.π.)

4.      ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΙΒΑΝ (φωτοτυπία 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου)

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και ταχυδρομικά μέσω της αποστολής των παραπάνω δικαιολογητικών στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ στην Αθήνα (υπ' όψιν του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της ΟΠΑΠ).

Η διαδικασία θα εξακολουθεί να ισχύει ωσότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ