Γενικές συνελεύσεις...

Παρακαλώ επιλέξτε Μήνα και Έτος
Παρακαλώ εισάγετε το λιγότερο 3 χαρακτήρες

22-06-2016

Αποφάσεις 10ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η δέκατη (10η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο

21-06-2016

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας 10ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Δείτε το σχετικό

30-05-2016

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Nόμου 3556/2007, ότι προτίθεται να αλλάξει την έδρα της Εταιρείας και να τροποποιήσει το άρθρο 3 (Έδρα) του Καταστατικού της

30-05-2016

10η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

25-04-2016

Αποφάσεις 16ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

25-04-2016

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας 16ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δείτε το σχετικό αρχείο

01-04-2016

16η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

20-04-2015

Αποφάσεις 15ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η δέκατη πέμπτη (15η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία και έδρα της

20-04-2015

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας 15ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

30-03-2015

15η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 2/ 27.03.2015 (Θέμα 2ο) απόφασής του

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ