ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

  1. Στην περίπτωση καταβολής κερδών με την έκδοση εντολής πληρωμής, την οποία ο Παίκτης οφείλει να κομίσει σε έναν εκ των συνεργαζόμενων με τη Εταιρεία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.), θα πραγματοποιείται έλεγχος από το αρμόδιο προσωπικό των τελευταίων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί/διασταυρωθεί ότι τα αναγραφόμενα στην αίτηση πληρωμής  προσωπικά στοιχεία του Παίκτη ταυτίζονται πλήρως με τα προσωπικά στοιχεία του προσώπου που κομίζει την εντολή προς εξόφληση. Εφόσον διαπιστωθεί η οποιαδήποτε αναντιστοιχία, ο συνεργαζόμενος Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα αρνείται την εξόφληση του Παίκτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο Παίκτης δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτημα στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ (αίτηση πληρωμής λόγω αναντιστοιχίας στοιχείων), ώστε η Εταιρεία να του πιστώσει το κέρδος σε λογαριασμό (απαιτείται IBAN) του οποίου είναι δικαιούχος.

  1. Καταβολές κερδών σε περισσότερους του ενός δικαιούχους, η προέλευση των οποίων αφορά σε παίγνια που δεν υποστηρίζουν ομαδική συμμετοχή (ήτοι, δεν μπορεί να δηλωθεί αυτή κατά την πράξη στοιχηματισμού), θα διαχειρίζονται αποκλειστικά από τα γραφεία της ΟΠΑΠ στην Αθήνα κατόπιν σχετικής αιτήσεως στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία εκάστου εκ των δικαιούχων. Η πίστωση του κέρδους που αντιστοιχεί σε έκαστο εκ των συμμετεχόντων θα πραγματοποιείται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τηρούμενους σε οιονδήποτε από τους συνεργαζόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.) και υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες πρέπει να είναι αποδεδειγμένα δικαιούχοι των εν λόγω λογαριασμών (απαιτείται ΙΒΑΝ).

  1. Οι καταβολές κερδών για τα παιχνίδια που υποστηρίζουν ομαδική συμμετοχή πραγματοποιούνται βάσει της ισχύουσας διαδικασίας όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα «Καταβολή Κερδών», σύμφωνα με τα όρια που ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει εκδοθεί αίτηση πληρωμής για έκαστο εκ των συμμετεχόντων Παικτών.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ