Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προμήθεια και εκτύπωση ρολών θερμικού χάρτου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ref.No. OP160635 RFP- 03.08.2016

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την προσφορά του για την προμήθεια και εκτύπωση 800.000 ρολών θερμικού χαρτιού (top coated), με ειδικές προδιαγραφές για την έκδοση αποδείξεων από τους θερμικούς εκτυπωτές των τερματικών μηχανών των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε έναν ή σε έως τρείς Αναδόχους ανάλογα από τα αποτελέσματα των οικονομικών και τεχνικών προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με την διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Εναλλακτικά, δύνανται να το προμηθευτούν από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Ποιότητας της ΟΠΑΠ Α.Ε. από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή courierμε τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00-17:00.

Οι τεχνικές προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης, στην ΟΠΑΠ Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών και Ποιότητας, Λ. Αθηνών 112, Αθήνα, 10442, μέχρι την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016, στις 14.00GMT

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα διαδικασία μπορούν να υποβληθούν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση panti@opap.gr, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς της Διαδικασίας έως την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις απαντήσεις έως την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Supplier Registration Form (Στοιχεία εγχώριου προμηθευτή)

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ