Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον, για το έργο που αφορά στηv εκποίηση 50 φορτηγών μάρκας MERCEDESBENZ  ιδιοκτησίας της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναφέρονται η πλήρης και ακριβής επωνυμία του προσφέροντος και ο αριθμός αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης, υπόψη κας Μαρία Παντή (Λ.Κηφισού 62, Περιστέρι τηλ. 210-5798447) μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: panti@opap.gr

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν από την υποβολή της οικονομικής τους προσφοράς, δύνανται να προσέλθουν στο κτίριο της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. στη Κάτω Κηφισιά (Ανδρέα Μεταξά 9), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-3:00, προκειμένου να εξετάσουν τα οχήματα και να λάβουν γνώση του αντικειμένου του έργου, αφού προηγηθεί συνεννόηση με την κα Μπαρτσώκα τηλ. 210-2801641.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την οικονομική του προσφορά για μέρος ή για το σύνολο των οχημάτων συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο πίνακα οικονομικής προσφοράς.

Ο φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των υποψηφίων πρέπει να περιέχει συμπληρωμένη και την επισυναπτόμενη φόρμα πληροφοριών.

                                

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ