Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
06-10-2022
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Κατάθεση δελτίων για τον 41ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ της 8-9/10/22 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 8/10 και ώρα 15:30 και η διαλογή το ΣΑΒΒΑΤΟ 8/10 στις 21:30 περίπου.


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατάθεση δελτίων για τον 41ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 9-10/10/22 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 9/10 και ώρα 14:30 και η διαλογή τη ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10 και ώρα 09:00 περίπου.
Κατάθεση δελτίων για τον 41ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 8-10/10/22 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 8/10 και ώρα 15:30 και η διαλογή θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10 στις 09:00 περίπου.

PROPOGOAL - Δελτία Tύπου