Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Κατάθεση δελτίων για τον 35ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ της 27-28/8/22 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 27/8 και ώρα 16:00 και η διαλογή το ΣΑΒΒΑΤΟ 27/8 στις 21:30 περίπου.


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατάθεση δελτίων για τον 35ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 28-29/8/22 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 28/8 και ώρα 15:30 και η διαλογή την ΚΥΡΙΑΚΗ 28/8 και ώρα 22:30 περίπου.
Κατάθεση δελτίων για τον 35ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 27-29/8/22 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 27/8 και ώρα 16:00 και η διαλογή θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 27/8 στις 22:30 περίπου.

PROPOGOAL - Δελτία Tύπου