Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

03-12-2014
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από τον όμιλο ΟΠΑΠ

«Το παιχνίδι είναι ωραίο μόνο όταν είναι υπεύθυνο: δεν παίζεις αν είσαι κάτω των 18, δεν ξεπερνάς τα όρια». Με αυτό το μήνυμα ο όμιλος ΟΠΑΠ  παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Η συγκεκριμένη καμπάνια είναι το επιστέγασμα των δράσεων που υλοποιεί σε αυτό το πεδίο ο όμιλος εφαρμόζοντας τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού σε όλες τις δραστηριότητές του. Στόχος του ομίλου ΟΠΑΠ είναι η ενημέρωση του κοινού και η διατήρηση του ψυχαγωγικού χαρακτήρα των παιχνιδιών.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. επιθυμεί  να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, παίκτες και μη, γύρω από τις πιθανές συνέπειες που συνεπάγεται η μη υπεύθυνη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, να δώσει χρήσιμες οδηγίες στους παίκτες και να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το πώς μπορούν να λάβουν πρακτική υποστήριξη ή πληροφόρηση για τυχόν υπέρμετρη ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

Οι δράσεις που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο όμιλος ΟΠΑΠ, είναι συγκεκριμένες και μετρήσιμες ως προς την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και εναρμονισμένες με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, όπως αυτές προβλέπονται από τους φορείς WorldLotteryAssociationκαι EuropeanLotteries, μέλος των οποίων είναι και η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας και στρατηγικής του ομίλου ΟΠΑΠ. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής ο όμιλος ΟΠΑΠ μεταξύ άλλων εφαρμόζει τα εξής:

Στο δίκτυο καταστημάτων

·Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους πράκτορες της με στόχο τη διαφύλαξη της δέσμευσής τους στις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

·Tα πρακτορεία φέρουν σχετική σήμανση ότι η συμμετοχή στα παιχνίδια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

· Στα πρακτορεία διατίθεται ενημερωτικό υλικό που αφορά στο υπεύθυνο παιχνίδι.

 

Στα παιχνίδια

· Όλο το διαφημιστικό υλικό των παιχνιδιών περιλαμβάνει την αντίστοιχη σήμανση για το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) καθώς και τον αριθμό της γραμμής βοήθειας του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 1114.

· Για συμμετοχή στα onlineπαιχνίδια απαιτείται έμπρακτη επιβεβαίωση της ηλικίας του παίκτη (άνω των 21) και παρέχονται δυνατότητες αυτό-αποκλεισμού.

 

 Στην κοινωνία

· Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δημιούργησε και συνεχίζει να στηρίζει αποκλειστικά τη γραμμή βοήθειας 1114 του ανεξάρτητου φορέα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ που παρέχει υποστήριξη σε άτομα που πιθανόν αντιμετωπίζουν προβλήματα από την ενασχόλησή τους με τα τυχερά παιχνίδια.

·Συνεργάζεται με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α' Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών) σε μελέτες που αφορούν στα τυχερά παιχνίδια.  

Ο Όμιλος ΟΠΑΠ εφαρμόζει τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και  επενδύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, με στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν όλοι τη χαρά του παιχνιδιού. 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ