Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

27-06-2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΛΟΤΤΑΡΙΩΝ

EUROPEAN STATE LOTTERIES AND TOTO ASSOCIATION 
Δελτίο Τύπου
“Αποψη της Διοίκησης, όχι του Δικαστή” –
 
HEuropeanLotteries είναι αισιόδοξη για την έκβαση των διαδικασιών παραβιάσεως στον τομέα των Τυχερών Παιχνιδιών
Βρυξέλες, 27 Ιουνίου 2007 – Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει με τη διαδικασία παραβιάσεως εναντίον της Σουηδίας και της Γαλλίας (και οι δύο ξεκίνησαν το περασμένο έτος) και να ακολουθήσει παρόμοια διαδικασία εναντίον της Ελλάδας. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, η νομοθεσία των χωρών που περιορίζει την παροχή των υπηρεσιών αθλητικού στοιχηματισμού στους πολίτες τους, δεν είναι σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
 
Ο Πρόεδρος της European Lotteries, Dr. Winfried Wortmann δήλωσε:
“Είμαι πεπεισμένος ότι τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποδείξουν την εγκυρότητα του ρυθμιστικού πλαισίου με το οποίο περιβάλλονται τα τυχερά παιχνίδια στη δικαιοδοσία τους. Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η άποψη της Διοίκησης (Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και όχι η οριστική απόφαση του Δικαστή (Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-ΔΕΚ). Και επίσης δεν αποτελεί άποψη του κοινοτικού νομοθέτη.
Πρόσφατα, τον Μάρτιο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναγνώρισε με την απόφαση Placanica, το δικαίωμα των Κρατών Μελών να περιορίσουν την προσφορά των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και τον αριθμό των παρόχων στην επικράτεια τους, εάν δικαιολογείται για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία του καταναλωτή, η πρόληψη τόσο της απάτης όσο και της προτροπής στον αλόγιστο στοιχηματισμό, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας τάξης. Επίσης τον Μάρτιο, το Δικαστήριο των Κρατών της ΕΖΕΣ (Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών) απέρριψε την, για πρώτη φορά παραπεφθείσα ενώπιον του, υπόθεση παραβιάσεων στα τυχερά παιχνίδια, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, υποστηρίζοντας ρητά το κρατικό μονοπώλιο της Νορβηγίας στον στοιχηματισμό.
Επιπλέον, τα νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναγνώριζαν ανέκαθεν ότι τα τυχερά παιχνίδια, όλων των μορφών, συμπεριλαμβανομένου και του αθλητικού στοιχηματισμού, αποτελούν ευαίσθητο τομέα δραστηριότητας, τον οποίο οι Εθνικές κυβερνήσεις είναι απαραίτητο να ελέγχουν αποτελεσματικά. Σε συμφωνία με τα παραπάνω, αρνήθηκαν να ανοίξουν τις εθνικές αγορές στοιχηματισμού στον διασυνοριακό ανταγωνισμό και εξαίρεσαν τα τυχερά παιχνίδια από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (2000), τις Υπηρεσίες (2006) και πρόσφατα τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων.
Ο Dr. Wortmann εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την καθαρά από οικονομική προοπτική προσέγγισή των τυχερών παιχνιδιών και θα αρχίσει διάλογο εφ' όλης της ύλης με τα Κράτη Μέλη και τις Λοταρίες που θα συμπεριλαμβάνει τις πολυάριθμες κοινωνικές συνέπειες που αναγνωρίζονται από τα Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 
Η EuropeanLotteries (EL) είναι η Ένωση των Ευρωπαϊκών κρατικών λοταριών και εταιρειών ΠΡΟΠΟ και εκπροσωπεί 72 οργανισμούς από 41 Ευρωπαϊκές χώρες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ