Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

22-03-2007
Δελτίο Τύπου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Λοταριών

EUROPEAN  LOTTERIES
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
«Η άποψη της διοίκησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), όχι του δικαστή (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο)»
Η EuropeanLotteries είναι σίγουρη  για το αποτέλεσμα των διαδικασιών παραβίασης στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.
 
21 Μαρτίου 2007 - Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε τη θέση της επισήμως με μια αιτιολογημένη γνώμη, ότι οι νόμοι για τα τυχερά παιχνίδια στη Δανία, τη Φιλανδία και την Ουγγαρία θα παραβίαζαν τις αρχές της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. Οι Γερμανικές, οι Ολλανδικές και οι Σουηδικές υποθέσεις παραμένουν στο πρώτο στάδιο των διαδικασιών παραβίασης κατά τη διάρκεια των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα Κράτη Μέλη να παρέχουν πληροφορίες.
 
Ο Πρόεδρος της European Lotteries, Dr. Winfried Wortmann είπε: «Είμαι σίγουρος ότι τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. θα αποδείξουν την ρυθμιστική εγκυρότητα που πλαισιώνει τα τυχερά παιχνίδια στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους. Το θέμα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η άποψη της διοίκησης, δηλ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι η τελική απόφαση του δικαστή, δηλ. το Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μόλις πριν δυο εβδομάδες, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε για άλλη μια φορά στην απόφαση του για την υπόθεση Placanica, το δικαίωμα των Κρατών Μελών να περιορίζουν την προσφορά υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και τον αριθμό των λειτουργών στην επικράτειά τους εφόσον αυτό αιτιολογείται για λόγους γενικού συμφέροντος όπως η προστασία του καταναλωτή ή η πρόληψη της απάτης και της υποκίνησης των παικτών για σπατάλη χρημάτων σε τυχερά παιχνίδια, καθώς και η γενική ανάγκη για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης. Μόλις μια εβδομάδα πριν, το Δικαστήριο της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών) απέρριψε μια υπόθεση παραβίασης που ανακινήθηκε από τον ομόλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΕΖΕΣ, στηρίζοντας ένθερμα το μονοπώλιο τυχερών παιχνιδιών της Νορβηγίας.»
 
Ο Dr. Winfried Wortmann εξέφρασε την προσδοκία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την μέχρι τώρα προσέγγιση της στα τυχερά παιχνίδια καθαρά από την προοπτική της εσωτερικής αγοράς και ότι θα ξεκινήσει «ολόπλευρο διάλογο» με τα Κράτη Μέλη και τις Λοταρίες που θα περιλαμβάνει και τις πολυάριθμες κοινωνικές επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών όπως αυτές έχουν αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και άλλους φορείς.
 
Η EuropeanLotteries είναι η ένωση των ευρωπαϊκών κρατικών λοταριών και εταιριών αθλητικών στοιχημάτων και εκπροσωπεί 74 οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ