Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

19-12-2005
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι, ύστερα από την υποβολή σχετικών έγγραφων αιτημάτων τεσσάρων (4) Εταιρειών, οι οποίες και εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού κέντρων και τερματικών καθώς και υποστηρικτικού εξοπλισμού και υπηρεσιών» το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του 47/19.12.05 (Θέμα 20 ) ομόφωνα αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (4 Ιανουαρίου 2006 )μέχρι και την 16η Ιανουαρίου 2006 και ώρα 12.00, αποδεχόμενο  εν μέρει τα κατά τα άνω αιτήματα.

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των εν λόγω Εταιρειών γίνεται επίκληση στις επερχόμενες Αργίες των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, λόγω των οποίων και δυσχεραίνεται η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ