Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

19-12-2005
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξ’ αφορμής σχετικών δημοσιευμάτων του Τύπου, από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνονται τα εξής :

α.  Η παρούσα Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν χορηγεί Νεολαίες Πολιτικών Κομμάτων, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν.

β.     Αυτονόητο, εξ’ άλλου, είναι ότι τόσο η θεσμοθετημένη Επιτροπή Χορηγιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία και εισηγείται επί των υποβαλλόμενων αιτημάτων στο Δ.Σ., της Εταιρείας μας- όσο και τα Μέλη του τελευταίου, στο σύνολό τους, δεν ελέγχουν, δεν είναι δυνατό να ελέγχουν και δεν συγχωρείται να ελέγχουν τα πολιτικά φρονήματα των διοικήσεων των φορέων, οι οποίοι χορηγούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως οι καταστατικές της διατάξεις και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ορίζουν.

Ανεξάρτητα, πάντως, από τα προαναφερόμενα πρέπει να καταστεί απόλυτα σαφές ότι η Διοίκηση της Εταιρείας μας ουδεμία απολύτως γνώση είχε των διαλαμβανόμενων στα σχετικά δημοσιεύματα, έτσι ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι λόγοι για τους  οποίους δεν είναι δυνατόν η Εταιρεία μας να αποδεχθεί την ιδιότητα του . . . «σπόνσορα» της ΟΝΝΕΔ, στο βαθμό βεβαίως που οι σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

Χρήσιμο, επίσης, είναι να σημειωθεί ότι της εκταμίευσης, οποιουδήποτε ποσού από την Εταιρεία μας, προηγείται αυστηρότατος έλεγχος επί σειράς ολόκληρης δικαιολογητικών των οποίων και απαιτείται η υποβολή, έτσι ώστε ευλόγως να επιφυλασσόμαστε για την περίπτωση εκείνη που θα διαπιστωθεί οποιαδήποτε πλημμέλεια, έλλειψη νομιμοποίησης ή άλλου στοιχείου που θα καθιστά, τύποις και ουσία, αμφιβόλου νομιμότητας την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

 

 

Από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ