Ανακοινώσεις Χ.Α.

Παρακαλώ επιλέξτε Μήνα και Έτος
Παρακαλώ εισάγετε το λιγότερο 3 χαρακτήρες

21-06-2016

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας 10ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Δείτε το σχετικό

21-06-2016

Πληρωμή μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στους κ.κ. Μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η 10η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 21.06.2016 αποφάσισε τη διανομή μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών

16-06-2016

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της

30-05-2016

Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το έτος 2016, με τα ακόλουθα:

30-05-2016

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε.

30-05-2016

Πρόσκληση 10ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 6/ 26.05.2016 (Θέμα 10ο) απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

30-05-2016

Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Q1 2016

20-05-2016

Ημερομηνία ανακοίνωσης Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης 1ου τριμήνου 2016

Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας με Ευρωπαϊκές οδηγίες, θα δημοσιεύει, το πρώτο και τρίτο τρίμηνο κάθε χρήσης, Ενδιάμεσες Καταστάσεις

19-05-2016

Ο ΟΠΑΠ διαχωρίζει τους ρόλους Προέδρους & Διευθύνοντος Συμβούλου – Νέος Διευθύνων Σύμβουλος από 1η Ιουλίου 2016

ΑΘΗΝΑ, 19 ΜΑΙΟΥ 2016 – Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μεγάλης κλίμακας εσωτερικής αναδιοργάνωσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ ανακοινώνει σήμερα την απόφασή του να διαχωρίσει τους ρόλους του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ημερομηνία έναρξης

18-05-2016

Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556/2007