Ανακοινώσεις Χ.Α.

Παρακαλώ επιλέξτε Μήνα και Έτος
Παρακαλώ εισάγετε το λιγότερο 3 χαρακτήρες

28-09-2016

Ο ΟΠΑΠ σε συμφωνία με την INSPIRED για Virtual προϊόντα

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016: Ο ΟΠΑΠ, η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει την επιλογή της Inspired για την εισαγωγή νέων virtual προϊόντων αθλητικού στοιχηματισμού, τα οποία θα προσφέρονται μέσω του δικτύου των πρακτορείων του και διαδικτυακά.

02-09-2016

Τοποθέτηση Νέων Διευθυντικών Στελεχών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό

30-08-2016

Πληρωμή προμερίσματος χρήσης 2016

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στους κ.κ. Μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 30.08.2016 συνεδρίασή

30-08-2016

Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το έτος 2016, με τα ακόλουθα:

30-08-2016

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2016

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 και Συνοπτικα..

28-07-2016

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι

08-07-2016

Εκλογή Νέου Μέλους Δ.Σ. - Εκ νέου Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σε συνέχεια της εκλογής του κ. Damian Cope

08-07-2016

Αλλαγή Έδρας Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι δυνάμει της από 21.06.2016 Απόφασης

27-06-2016

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών»

22-06-2016

Αποφάσεις 10ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η δέκατη (10η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισού 62, Περιστέρι.