Πληρωμές κερδών κατά την διάρκεια περιορισμών λόγω COVID-19

Λόγω της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/2020 (ΦΕΚ 855/Β/13-3-2020) σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πληρωμής κερδών κατά την περίοδο αυτή.

  • Όλα τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα, πληρώνονται κανονικά από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
  • Αναφορικά με τα κερδίζοντα δελτία, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί Εντολή Πληρωμής προς Τράπεζα ή είναι κάτω του ορίου έκδοσης αυτής, θα εκδοθεί η σχετική Εντολή μετά την αναστολή της απαγόρευσης λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
    • Για τις περιπτώσεις κερδιζόντων δελτίων, των οποίων η ημερομηνία παραγραφής παρέλθει κατά το διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν με διαδικασία που θα οριστεί μετά την επανέναρξη λειτουργίας.
  • Τα ταμεία του ΟΠΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης.
  • Όσον  αφορά στα VTLs, αναλήψεις χρηματικών ποσών από τα υπόλοιπα των Ατομικών Καρτών Παίκτη, σε μετρητά ή/και προς τραπεζικούς λογαριασμούς, θα πραγματοποιηθούν μετά την άρση απαγόρευσης.
  • Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή για κέρδη και πληρωμές των διαδικτυακών παιγνίων, τα οποία συνεχίζουν κανονικά την λειτουργία τους.

Ευχαριστούμε,

Για την ΟΠΑΠ