Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διανομή κυρίως εντύπων και άλλων υλικών στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ref.No. OP160645 RFP- 03.08.2016

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την προσφορά του για τις υπηρεσίες διανομήςκυρίως εντύπων και άλλων υλικών στα κεντρικά πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε έναν ή σε έως τρείς Αναδόχους ανάλογα από τα αποτελέσματα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με την διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Εναλλακτικά, δύνανται να το προμηθευτούν από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Ποιότητας της ΟΠΑΠ Α.Ε. από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή courierμε τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00-17:00.

Οι τεχνικές προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης, στην ΟΠΑΠ Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών και Ποιότητας, Λ. Αθηνών 112, Αθήνα, 10442, μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016, στις 14.00GMT.

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα διαδικασία μπορούν να υποβληθούν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση panti@opap.gr, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς της Διαδικασίας έως την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις απαντήσεις έως την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016.

 

Supplier Registration Form (Στοιχεία εγχώριου προμηθευτή)

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ