Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 Η ΟΠΑΠ Α.Ε., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την προσφορά του για την προμήθεια και την εκτύπωση ρολών θερμικού χαρτιού (top coated), με ειδικές προδιαγραφές για την έκδοση αποδείξεων από τους θερμικούς εκτυπωτές των τερματικών μηχανών των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε έναν ή σε έως τρείς (3) Αναδόχους. Ο συμμετέχων με την συμφερότερη προσφορά θα είναι ο κύριος προμηθευτής και θα προμηθεύσει 500.000 ρολά κατ' ελάχιστο. Στην περίπτωση που επιλεγεί δεύτερος ή / και τρίτος προμηθευτής, αυτοί θα προμηθεύσουν έκαστος ποσότητα 300.000 ρολών κατ' ελάχιστον.

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης  επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Εναλλακτικά, δύνανται να το προμηθευτούν από τη Διεύθυνση Προμηθειών της ΟΠΑΠ Α.Ε. από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή courierμε τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30-15:30.

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης, στην ΟΠΑΠ Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών, Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι, 12132, μέχρι την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 στις 15.30.

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα διαδικασία μπορούν να υποβληθούν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση panti@opap.gr, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς της Διαδικασίας έως την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις απαντήσεις έως την Τρίτη 20 Μαΐου 2014.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ