Δημόσιες Προσφορές
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ημερομηνίες       

Ποσοστό Διάθεσης

Αιτιολογία

Τιμή Διάθεσης

25 Απριλίου 2001

5,36%

Πρώτη Δημόσια Προσφορά Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

5,5 €

18 Ιουλίου 2002

18,9%

Δεύτερη Δημόσια Προσφορά Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε

8,44 €

14 Ιουλίου 2003

24,45%

Τρίτη Δημόσια Προσφορά Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

9,44 €

21 Ιουλίου 2005

16,44%

Τέταρτη Δημόσια Προσφορά Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

24,14 €

     

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ