Επέκταση της νέας πολιτικής ισχυόντων ορίων πληρωμής κερδών λόγω τραπεζικών περιορισμών
Επέκταση της νέας πολιτικής ισχυόντων ορίων πληρωμής κερδών λόγω τραπεζικών περιορισμών

Ανταποκρινόμενοι στα νέα δεδομένα Τραπεζικών περιορισμών αυτής της περιόδου και με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών και του δικτύου των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε., επεκτείνεται η χρονική διάρκεια της πολιτικής ορίων πληρωμής κερδών (μέχρι νεοτέρας) και κατόπιν εγκρίσεως της ΕΕΕΠ, ως εξής:

 

Εξακολουθεί να ισχύει το αυξημένο όριο πληρωμής με μετρητά (για την ΟΠΑΠ Α.Ε και την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.)

 

1.      Μικτό κέρδος προ φόρων έως 199,99€ η πληρωμή γίνεται με μετρητά

2.      Από 200€ - 1.500€ μικτό κέρδος προ φόρων η πληρωμή γίνεται με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

                  α.     με μετρητά (χωρίς δικαίωμα χορήγησης βεβαίωσης κερδών), ή

                  β.     σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί βεβαίωση κερδών τότε η πληρωμή του κέρδους πραγματοποιείται με έκδοση εντολής πληρωμής από τράπεζα, ή μέσω της νέας διαδικασίας καταβολής κερδών στους τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων που ήδη ισχύει εκτάκτως από 7/7/2015 (περισσότερες πληροφορίες στο https://corporate.opap.gr/oria).

3.      Για το ποσό από 1.500,01€ και πάνω, η πληρωμή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο 2β.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ