ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΦΕΚ 219/12.10.2000

 • Νόμος 2843/2000, 'Αρθρο 27 – Θέματα ΟΠΑΠ Α.Ε. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 47 του Νόμου 3905/2010  «ΦΕΚ 219/23.12.2010»

Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου & ΟΠΑΠ Α.Ε.
 

ΦΕΚ 180/12.08.1996

 • Νόμος 2433/96 - Ρύθμιση Θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες Διατάξεις


ΦΕΚ 181/15.09.1997

 • Προεδρικό Διάταγμα 250/1997 – Διαχείριση, Οργάνωση, Λειτουργία και Διάθεση των Εσόδων του Δελτίου Στοιχημάτων Προκαθορισμένης ή μη Απόδοσης


ΦΕΚ 110/17.05.2002

 • Νόμος 3016/02 – Για την Εταιρική Διακυβέρνηση, Θέματα Μισθολογίου και άλλες Διατάξεις

Καταστατικό ΟΠΑΠ Α.Ε.
 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΟΠΑΠ Α.Ε.

 


ΦΕΚ 18/14.01.2000

 • Έγκριση Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών - Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης


ΦΕΚ 21/17.01.2000

 • Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής Παιχνιδιού Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ»
 • Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής Παιχνιδιού Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»


ΦΕΚ 1417/22.11.2000

 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγωγής Παιχνιδιού «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ» με το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕ-BINGO»
 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Αριθμολαχείου 5 από 45 και 1 από 20 (ΤΖΟΚΕΡ)
 • Έγκριση Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. με Απευθείας Σύνδεση


ΦΕΚ 1418/22.11.2000

 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγωγής Παιχνιδιού «ΛΟΤΤΟ 5 από 35»
 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγωγής Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ»


ΦΕΚ 1425/27.11.2000

 • Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής του Παιχνιδιού Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ»
 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγωγής Παιχνιδιού «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ»
 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγωγής Παιχνιδιού «ΠΡΟ-ΠΟ»


ΦΕΚ 1426/27.11.2000

 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγωγής Αριθμολαχείου «ΛΟΤΤΟ»
 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δελτίου του Λαχείου «ΠΡΟΤΟ»
 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγωγής Παιχνιδιού ΣΟΥΠΕΡ 4»


ΦΕΚ 1427/27.11.2000

 • Έγκριση Κανονισμού Διεξαγωγής Παιχνιδιού Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»
 • Έγκριση Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης


ΦΕΚ 1913/23.12.2003

 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΚΙΝΟ»


ΦΕΚ 1474/22.11.2002

 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγωγής Αριθμολαχείου «ΣΟΥΠΕΡ 3»
 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγωγής Αριθμολαχείου «5 ΑΠΟ 35»


ΦΕΚ 1598/17.11.2005

 • Τροποποίηση Κανονισμού Διεξαγωγής Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 • Τροποποίηση Κανονισμού Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε Κανονισμό Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Η ΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 • Τροποποίηση του Κανονισμού Διεξαγωγής Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 ΦΕΚ 176/13.02.2006

 • Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 ΦΕΚ 1590/11.08.2008

 • Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (22/01/2009)

ΦΕΚ 78/22.01.2009 (10,4 ΜΒ)

 • Γενικός κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
 • Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου "5 από 45 και 1 από 20 (ΤΖΟΚΕΡ)"
 • Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου "ΛΟΤΤΟ" της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 • Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου "ΠΡΟΤΟ" της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 • Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου "5 από 35" της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 • Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου "ΣΟΥΠΕΡ 3" της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 • Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου "ΚΙΝΟ" της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 • Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του παιχνιδιού "ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΠΡΟΠΟ)" της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 • Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του παιχνιδιού "ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ" της ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΦΕΚ 430/10.03.2009 (135 KΒ)

 • Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του παιχνιδιού ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 13 ΑΓΩΝΩΝ (ΠΡΟΠΟ13) της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 • Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Κληρώσεων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.
   

ΦΕΚ 390/14.03.2011 (133 KΒ)

 • Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής Των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.  «Σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ - Πρακτόρων»