Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
01-06-2023
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Κατάθεση δελτίων για τον 22ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ της 3-4/6/23 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 3/6 και ώρα 16:30 και η διαλογή την ΚΥΡΙΑΚΗ 4/6 στις 09:30 περίπου.


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατάθεση δελτίων για τον 23ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 4-5/6/23 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/6 και ώρα 21:00 και η διαλογή την ΔΕΥΤΕΡΑ 5/6 και ώρα 09:30 περίπου.
Κατάθεση δελτίων για τον 22ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 3-5/6/23 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/6 και ώρα 21:00 και η διαλογή την ΔΕΥΤΕΡΑ 5/6 στις 09:30 περίπου.

PROPOGOAL - Press Releases