Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
27-04-2023
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Κατάθεση δελτίων για τον 20ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ της 20-21/5/23 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 20/5 και ώρα 15:30 και η διαλογή τo ΣΑΒΒΑΤΟ 20/5 στις 21:30 περίπου.


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατάθεση δελτίων για τον 21ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 21-22/5/23 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 21/5 και ώρα 15:30 και η διαλογή την ΚΥΡΙΑΚΗ 21/5 και ώρα 22:30 περίπου.
Κατάθεση δελτίων για τον 20ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 20-22/5/23 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 20/5 και ώρα 15:30 και η διαλογή την ΚΥΡΙΑΚΗ 21/5 στις 22:30 περίπου.

PROPOGOAL - Press Releases