Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
27-04-2023
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Κατάθεση δελτίων για τον 17ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ της 29-30/4/23 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4/23 και ώρα 16:00 και η διαλογή το ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4 στις 21:30 περίπου. 


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατάθεση δελτίων για τον 18ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 30/4-1/5/2023 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 30/4 και ώρα 14:30 και η διαλογή την ΚΥΡΙΑΚΗ 30/4 και ώρα 22:15 περίπου.
Κατάθεση δελτίων για τον 17ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 29/4-1/5/23 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4 και ώρα 16:00 και η διαλογή θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 30/4 στις 22:15 περίπου. 

PROPOGOAL - Press Releases