KINO - Press Releases 

PRESS REPORT KINO
28-06-2019
PRESS REPORT KINO

WINNING TICKET:

 

DATE: 22/6/2019   GAME: KINO DRAW: 752326

​​​​​​​

PoS ID

NAME/REGION

OF PoS

SUCCESS

10/10

NUMBER

OF COLUMNS

RANDOM SELECTION

PRIZE

126196

ATHANASOPOULOS VASILIOS

KOMVOS KORFOU PER. O. MIKONOU

ORNOS MIKONOU

NOTIOU AIGAIOU

1

8

NO

50.250,00