Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την προσφορά του για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης κυρίως αναλωσίμων των πρακτορείων και άλλων υλικών της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε έναν Ανάδοχο λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με την διαδικασία την ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Εναλλακτικά, δύνανται να το προμηθευτούν από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Ποιότητας της ΟΠΑΠ Α.Ε. με κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή courierμε τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00-17:00.

Οι τεχνικές προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης, στην ΟΠΑΠ Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών και Ποιότητας, Λ. Αθηνών 112, Αθήνα, 10442, μέχρι την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 , στις 14.00GMT

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα διαδικασία μπορούν να υποβληθούν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση panti@opap.gr, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς της Διαδικασίας έως την   Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις απαντήσεις έως την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Supplier Registration Form (Στοιχεία εγχώριου προμηθευτή)

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ