Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Περιστέρι, 19.6.2012

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Αρ. Πρωτ.: Α/13744

 

1. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτή Μειοδοτική Διαδικασία για την: «Ανάδειξη Αναδόχουπου θα αναλάβει την εκτύπωση, την προμήθεια εκτύπωση, προμήθεια και συσκευασία διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) εντύπων προγραμμάτων (κουπονιών) και δύο εκατομμυρίων (2.000.000) αφισών-πινάκων αποτελεσμάτων του παιχνιδιού ‘‘Πάμε Στοίχημα''»,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που θα προκύψει κατά το δεύτερο γύρο ανοίγματος οικονομικών προσφορών, μεταξύ των εταιρειών που θα πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια των όρων της διακήρυξης,και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει σχετική προσφορά.

2. Οι σχετικές προσφορές, μαζί με τα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα Διακήρυξη πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι τηνΤρίτη 24 Ιουλίου 2012, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00.

3. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., κα Ε. Αντωνάκου, τηλ.: 210 – 5798289, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης,μέχρι την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012, απότα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισού 62, Περιστέρι - 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Αγορών)αυτοπροσώπως ή με Courierή με εκπρόσωπο, που έχει τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30-14:30.Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά τη Διακήρυξη, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ