Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

11/2/2011
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο ΟΠΑΠ Α.Ε., που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού 62, ενδιαφέρεται για την: ΑΓΟΡΑ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ακινήτου (ενός κτιρίου ή περισσοτέρων κτιρίων σε συγκρότημα, κατά προτίμηση με δυνατότητα ενοποίησης ή γειτονικών κτιρίων), για τη στέγαση του συνόλου των υπηρεσιών του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε.».
2.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο την εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ισόγειο), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:00.
3.Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., κα Ε. Γιολδάση, τηλ.: 210 - 5798274 και κα Ε. Αντωνάκου τηλ. 210-5798289, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Πρόσκλησης, από τα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισού 62, Περιστέρι - 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών - Τμήμα Αγορών) αυτοπροσώπως ή με Courier ή με εκπρόσωπο, που έχει τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30-14:30. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να την παραλάβουν ηλεκτρονικά, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ