Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περιστέρι, 8.1.2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: Α/206

  1. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της Προεπιλογής Υποψηφίων για τη συμμετοχή στην Κλειστή Διαδικασία για την: «Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής, Προϊοντικής Eπικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (Integrated Corporate Communication, Integrated Brand Communication and Public Relations program)για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους», με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για παράταση της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών έως δύο (2) επιπλέον έτη με τους ίδιους όρους.
  2.  Οι φάκελοι θα κατατεθούν, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 121 32, ισόγειο), για το Τμήμα Αγορών, της Διεύθυνσης Προμηθειών, μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 16:30.Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., κα Σοφία Σάρρα, τηλ.: 210 – 5798290, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  3.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης μέχρι  τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Όλες οι διευκρινίσεις θα γίνουν γνωστές μαζί με τις ερωτήσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την παρούσα Πρόσκληση, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ