Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
28-09-2023
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Κατάθεση δελτίων για τον 39ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ της 30/9-1/10/23 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 30/9 και ώρα 15:30 και η διαλογή το ΣΑΒΒΑΤΟ 30/9 στις 21:30 περίπου.


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατάθεση δελτίων για τον 40ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 1-2/10/23 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 1/10 και ώρα 14:30 και η διαλογή τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2/10 και ώρα 18:00 περίπου.
Κατάθεση δελτίων για τον 39ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 30/9-2/10/23 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 30/9 και ώρα 15:30 και η διαλογή τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2/10 στις 09:30 περίπου.

PROPOGOAL - Δελτία Tύπου