Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
20-10-2022
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Κατάθεση δελτίων για τον 43ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ της 22-23/10/22 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10 και ώρα 15:30 και η διαλογή το ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10 στις 21:30 περίπου.


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατάθεση δελτίων για τον 43ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 23-24/10/22 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10 και ώρα 15:30 και η διαλογή την ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10 και ώρα 21:30 περίπου.
Κατάθεση δελτίων για τον 43ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 22-24/10/22 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10 και ώρα 15:30 και η διαλογή θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10 στις 21:30 περίπου.

PROPOGOAL - Δελτία Tύπου