Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
16-06-2022
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Κατάθεση δελτίων για τον 25ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ της  18-19/6/22 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6 και ώρα 14:30 και η διαλογή την ΔΕΥΤΕΡΑ 20/6 στις 09:00 περίπου.


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κατάθεση δελτίων για τον 25ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 19-20/6/22  έως ΚΥΡΙΑΚΗ  19/6 και ώρα 15:30 και η διαλογή την ΔΕΥΤΕΡΑ  20/6 στις 09:00 περίπου.
Κατάθεση δελτίων για τον 25ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 18-20/6/22 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6 και ώρα 14:30 και η διαλογή θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ   20/6 στις 09:00 περίπου.

PROPOGOAL - Δελτία Tύπου