Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

11-05-2005
Ανακοίνωση

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν πτώση σε ποσοστό 36.1%, από 183,6 εκ. ευρώ κατά το Α τρίμηνο 2004 σε 117.2 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο 2005. Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (αφαιρουμένης της αναστραφείσας πρόβλεψης ποσού 148 εκ Ευρώ στο Α τρίμηνο 2004 αναφορικά με την υπόθεση διαιτησίας με την Intralot) αυξήθηκαν σε ποσοστό 34,1% και ανήλθαν στο ποσό των 117,2 εκ. ευρώ έναντι 87,4 εκ. ευρώ το Α τρίμηνο του 2004. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών έχει ληφθεί υπόψη συντελεστής φορολογίας 32% έναντι 35% της αντίστοιχης περιόδου 2004. Γ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Μεταβολές στη Διοίκηση: Στις 22 Μαρτίου 2005 το Δ.Σ. της εταιρείας εξέλεξε τον κο Βασίλη Νειάδα ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. και Προέδρου κου Ανέστη Φιλιππίδη. Κατόπιν παραιτήσεως του κου Σωτήρη Κωστάκου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου το Δ.Σ. ανέθεσε καθήκοντα Προέδρου με εκτελεστικές αρμοδιότητες στον κο Σωτήρη Κωστάκο και Διευθύνοντος Συμβούλου, στον κο Βασίλη Νειάδα. Συζητήσεις με την κοινοπραξία INTRALOT Α.Ε. - INTRALOT INTERNATIONAL LTD: Στις 5 Μαΐου 2005 επιβεβαιώθηκε με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ότι διεξάγονται συζητήσεις με την Κοινοπραξία "INTRALOT Α.Ε. - INTRALOT INTERNATIONAL LTD" με στόχο το παιχνίδι "πάμε στοίχημα" να γίνει ελκυστικότερο στους παίκτες. Δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμη σε εξέλιξη δεν είναι δυνατόν να γίνει εκτενέστερος σχολιασμός του θέματος σε αυτή τη φάση. Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί εφόσον υπάρξουν σχετικές αποφάσεις. Μέτρα κατά του παράνομου στοιχηματισμού: Κατά τους τελευταίους εννιά μήνες η εταιρεία έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού στην Ελλάδα με την δημιουργία ειδικής επιτροπής που παρακολουθεί την παράνομη δραστηριότητα και προτείνει σχετικά μέτρα στην διοίκηση και, όταν απαιτείται, στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Ως μέρος αυτής της προσπάθειας, η εταιρεία πρόσφατα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά συγκεκριμένων εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού μέσω διαδικτύου καθώς και κατά διαφημιστικών εταιρειών για την διαφήμιση παράνομων υπηρεσιών στοιχηματισμού. Ως αποτέλεσμα μιας εξ αυτών των ενεργειών, έχουν διαταχθεί ασφαλιστικά μέτρα κατά μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού μέσω διαδικτύου. Επιπρόσθετα έχουν ορισθεί ημερομηνίες ακροαματικής διαδικασίας για δύο από αυτές τις υποθέσεις εντός του τρέχοντος μηνός. Τέλος η εταιρεία έχει αναγγείλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι διακόπτει την διαφήμισή της, σε όσα από αυτά αποδέχονται διαφήμιση παράνομου στοιχηματισμού.»

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ