Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

11-05-2005
Ανακοίνωση

Δελτίο Τύπου - Ο ΟΠΑΠ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 09/05/2005, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2005 (Λογιστική περίοδος 01/01/2005 - 31/03/2005) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η Διοίκηση εκφράζει την ικανοποίησή της για τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου 2005 που οφείλονται στην επιτυχημένη πορεία του παιχνιδιού ΚΙΝΟ. Πωλήσεις: 880,8 εκ Ευρώ, έναντι 695,2 εκ Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2004 (αύξηση 26,7%). Προσαρμοσμένα* κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 182,3 εκ Ευρώ έναντι 144,5 εκ Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2004 (αύξηση 26,1%). Προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA: 20,7% τρίμηνο του 2005, έναντι 20,8% το τρίμηνο του 2004. Προσαρμοσμένα* καθαρά κέρδη: 120,9 εκ Ευρώ έναντι 87,5 εκ Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2004 (αύξηση 38,2%). Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α τριμήνου 2005 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Βασίλης Νειάδας σημείωσε τα εξής: "Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα του Α τριμήνου του 2005, τα οποία οφείλονται στην συνεχιζόμενη επιτυχή πορεία του παιχνιδιού ΚΙΝΟ. Συνεχίζουμε την επεξεργασία των στρατηγικών ευκαιριών που θα προσδιορίσουν τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Στο προσεχές μέλλον εκτιμούμε ότι θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τις στρατηγικές μας επιλογές, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στο παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ". Αναλυτικά τα αποτελέσματα από τη δραστηριότητα του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας για το Α΄ τρίμηνο του 2005, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2005, έχουν ως ακολούθως: Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Στον Όμιλο οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Α΄ τριμήνου 2005 περιλαμβάνουν, πέραν της μητρικής εταιρείας, τις εταιρείες ΟΠΑΠ GLORY LIMITED, OΠΑΠ INTERNATIONAL LIMITED, ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED (ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης) και GLORY TECHNOLOGY LIMITED (ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης). Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών των θυγατρικών εταιριών ανήλθε στο Α" τρίμηνο 2005 σε 2,9% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ το ποσοστό συμμετοχής τους στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ανέρχεται σε 3,1%. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 880,8 εκ. ευρώ, έναντι 695,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2004 παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 26,7%, οφειλόμενη στην συνεχιζόμενη επιτυχία του παιχνιδιού ΚΙΝΟ και στην σημαντική του συμβολή στις συνολικές πωλήσεις (ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των εσόδων 50,6%). ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ