Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

31-10-2005
Απάντηση Προέδρου ΟΠΑΠ προς Ελευθεροτυπία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 
Αρθρο Προέδρου ΟΠΑΠ ΑΕ
 
Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”
 
 
Η ευρεία αναφορά του “αφιερώματος” της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ στο σημερινό της (Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2005) φύλλο στην, πλην άλλων, χορηγία Ιερών Ναών εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρώ ότι αιτιολογεί, ευθύς εξ αρχής, την υπόμνηση ότι “το άδικον ουκ ευλογείται”.    
 
Βεβαίως, περί του δικαίου ή του αδίκου των κρίσεων και των επικρίσεων που διαλαμβάνονται στο χθεσινό σας “αφιέρωμα” θα κρίνει-πλην βεβαίως της κοινής γνώμης-το κυρίαρχο σώμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας μας, η οποία και συνέρχεται εντός των προσεχών ημερών.
 
Θα το κρίνει, ωστόσο, με βάση την ελεύθερη, ακώλυτη και κυρίως υπεύθυνη πληροφόρηση που δικαιούται, άλλωστε, να έχει και όχι, ασφαλώς, με την επίκληση ορισμένων παντελώς ανακριβών “πληροφοριών”, όπως για παράδειγμα η εμμονή των “ακράτητων” συντακτών σας περί δήθεν χορηγίας οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (850.000) ευρώ στην ΠΑΕ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ, ενώ ουδέν απολύτως χορηγικό ποσό έχει εγκριθεί ή περί χορηγίας όμοιου ποσού, δηλαδή οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (850.000) ευρώ στην ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗΣ, αντί του ακριβούς που είναι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ ή περί δήθεν διοργάνωσης των εκδηλώσεων “Ανοικτά Στάδια” του Υπουργείου Πολιτισμού από τον Σύλλογο Εργαζομένων του ίδιου Υπουργείου.
 
Και ενώ γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ξέχωρα από όσα ενδεικτικώς και μόνο αναφέρονται αντικείμενο και περιεχόμενο της παρούσης απάντησης δεν μπορεί να είναι η εκτενής αναφορά στο σύνολο των αιτιάσεων του “αφιερώματός” σας, χρήσιμο και αναγκαίο είναι να σημειωθούν τα εξής:
α) Η παρούσα διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε., κινούμενη αυστηρά στα πλαίσια του νόμου και των καταστατικών της διατάξεων, ακολουθεί την χορηγική εκείνη πολιτική που θεωρεί ότι εξυπηρετεί το συμφέρον της Εταιρίας και των Μετόχων της, ενώ έχει βάσιμους λόγους να αισθάνεται ικανοποίηση για την πολιτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης την οποία πρόδηλα αγνοούν ή σκόπιμα προσπερνούν οι καλοί συντάκτες της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ.
β) Περί της πολιτικής αυτής, πλήρη και λεπτομερή στοιχεία δύνανται να έχουν, ανά πάσα στιγμή, οι Μέτοχοι της Εταιρίας και θα τα έχουν ασφαλώς, με πρωτοβουλία της ίδιας της Διοίκησης, στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
γ) Επειδή, ωστόσο, οι καλοί συντάκτες της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ πρόδηλα, ομοίως, αγνοούν ή  προσπερνούν το γεγονός ότι ουδεμία, συνέτρεχε, υποχρέωση της παρούσης Διοίκησης να περιλάβει και το ζήτημα των χορηγιών στα θέματα της επικείμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης- με απλά λόγια το πράττει οίκοθεν, με δική της πρωτοβουλία τώρα, ενώ θα ήταν θέμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης-χρήσιμο είναι να ενημερωθούν και οι συντάκτες σας, και η Διεύθυνση της Εφημερίδας αλλά και το αναγνωστικό σας κοινό ότι έτσι πράττει, όποιος λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας και ουδέν έχει να κρύψει, να αποσιωπήσει ή και να αισθάνεται τον έλεγχο της συνείδησής του για πράξεις που θα το αιτιολογούσαν.
 
Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, με χαρά θα περιμένουμε τους καλούς συντάκτες της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε., μολονότι ίσως έρθουν σε δυσχερή θέση, πληροφορούμενοι για τους… “ημέτερους” που πλαισιώνουν το χώρο των ατόμων που είναι εξαρτημένα από τα ναρκωτικά, των νεφροπαθών, και των υπό αιμοκάρθαση και μεταμόσχευση οργάνων τελούντων καθώς και των, σε βρεφική ακόμη ηλικία, παιδιών για λογαριασμό των οποίων εκφράσθηκαν-σε ανύποπτο βεβαίως, σε σχέση με την τρέχουσα επικαιρότητα, χρόνο- οι Διευθυντές πέντε Μονάδων Δημόσιων Παιδιατρικών Νοσοκομείων.
 
Περιμένουμε με χαρά τους καλούς σας συντάκτες προκειμένου να πληροφορηθούν τους λόγους εκείνους για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι για ό,τι επιστρέφουμε στην κοινωνία.
 
Και κάτι ακόμη!
 
Σας παρακαλούμε –πέρα από τις ενδεικτικά και μόνο προαναφερόμενες περιπτώσεις- να ενημερώσετε τους καλούς σας συντάκτες ότι ουδέποτε το χορηγικό μας πρόγραμμα ήταν της τάξης των 48 ή των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί συγχέουν, είμαστε βέβαιοι όχι σκόπιμα, τις δαπάνες της διαφήμισης με εκείνες των χορηγιών, οι οποίες και καταλαμβάνουν το ήμισυ.
 
Για την υπεύθυνη, ωστόσο και έγκυρη πληροφόρησή τους, τους περιμένουμε με χαρά και με αληθώς φιλόξενα αισθήματα στις εργασίες της επικείμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 
 
 
 
 
Σωτήρης Κωστάκος

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ