Δελτία Tύπου ΟΠΑΠ

18-10-2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αναφορικά με την από 12/10/2011 ανακοίνωση πρόσκλησης των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Εταιρία διευκρινίζει ότι:

  • Όσον αφορά στα θέματα 1 & 2, η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτει γνωμοδότηση από τη Eurobank EFG Equities, ως ανεξάρτητο εκτιμητή, για τη δίκαια, εύλογη και λογική αποτίμηση (fairness opinion) των συγκεκριμένων συναλλαγών.
  • Στο θέμα 3 που αφορά στην έγκριση λήψης δανείου μέχρι του ποσού των εξακοσίων εκατομμυρίων ευρώ, η χρηματοδότηση θα έχει τη μορφή κοινού ομολογιακού δανεισμού και σε κάθε περίπτωση δεν θα αφορά δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές (convertible bond).

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ