Ανακοινώσεις Χ.Α.

Παρακαλώ επιλέξτε Μήνα και Έτος
Παρακαλώ εισάγετε το λιγότερο 3 χαρακτήρες

27-04-2016

Τοποθέτηση Επικεφαλής Μονάδας Τεχνολογίας

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο

26-04-2016

Ανακοίνωση κράτους-μέλους καταγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ ΑΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον 3556/2007, όπως ισχύει, ότι κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.

25-04-2016

Αποφάσεις 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

25-04-2016

Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος Χρήσης 2015

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στους κ.κ. Μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η 16η Ετήσια Τακτική Γενική

25-04-2016

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας 16ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δείτε το σχετικό αρχείο

08-04-2016

Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από την Εταιρεία «BlackRock Inc» στις 07.04.2016 ότι ως αποτέλεσμα εφαρμογής αλλαγών οδηγιών

06-04-2016

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε συνέχεια της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών για την προσθήκη της Τρίτης 3 Μαΐου 2016 (Μεταφορά Αργίας Εργατικής Πρωτομαγιάς) στις επίσημες αργίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τροποποιεί τις ημερομηνίες

06-04-2016

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών για τα Αποτελέσματα της Χρήσης 2015

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 6 Απριλίου 2016, την ετήσια ενημέρωση

01-04-2016

Πρόσκληση 16ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)

30-03-2016

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015